Montážní návod pro naše keramické, porcelánové vypínače a zásuvky stáhnete v PDF kliknutím na odkaz nebo obrázek. Nejsme retro.

 

Pokud stahovat nechcete přečtěte si ho níže. Doufám, že není tak absurdně nudný, jak návody bývají.

Návod na instalaci porcelánových vypínačů a zásuvek Mulier

Návod na instalaci elektroinstalačních vypínačů a zásuvek Mulier.

Děkujeme za správný výběr porcelánových vypínačů a zásuvek Mulier vyráběných českýma rukama v České republice. Jsou z vysoce kvalitního porcelánu, dvou žárově vypálené. Což zajišťuje životnost pro mnoho generací. Budou vám i vašim dětem dělat radost při každém použití. Pokud budete mít jakékoli dotazy, či speciální přání, neváhejte nás kontaktovat. Váš Mulier

Více se můžete dozvědět na webu www.Mulier.cz nebo na našich kontaktech: Porcelánová výroba Mulier s.r.o. IČ: 28627512 Kamenný Přívoz 185 252 82 Tel: 702 82 42 42 info@mulier.cz

Pro instalaci přístrojů do elektroinstalačních krabic použijte šroubky s plochou hlavou.

Jednotlivé díly mezi sebou neměňte ani neotáčejte. Jednotlivé kusy jsou pasovány přímo na sebe.

Tento návod je pro výrobky řady Klasik, Ornament a Jindřich. VZ1RK1, TO2KV1RK1, DTO2KV1RK1 VZ1RK2, TO2KV1RK2, DTO2KV1RK2 VZ1RK3, TO3KV1RK3, DTO3KV1RK3

Nejlepší je nechat si domovní elektroinstalační přístroje Mulier vyměnit certifikovaným pracovníkem vyškoleným naší společností, s působností po celé naší zemi. Pokud takto chcete, oslovte nás na našich kontaktech. Pokud se však rozhodnete pro výměnu domovních elektroinstalačních přístrojů vlastním elektro specialistou, postupujte podle tohoto návodu.

Důležitá upozornění: Domovní elektroinstalační přístroje Mulier: - může instalovat pouze osoba s odpovídající elektrotechnickou kvalifikací (dle Vyhl. 50/78 Sb.). - pracují s životu nebezpečným napětím 230 V AC - jsou vyrobené z porcelánu, který je velice tvrdý a věčný, ale křehký. Dbejte opatrnosti při manipulaci a instalaci. - Jakékoli úpravy jsou z důvodu bezpečnosti přístrojů zakázány - Nepoužívejte k jiným účelům, nebo pro jiná napětí, než je určeno - Je zakázáno používat na místech prašných, vlhkých nebo kde může dojít k přímému styku s vodou. - Pro instalaci přístrojů do elektroinstalačních krabic použijte šroubky s plochou hlavou. Příprava pro instalaci: Domovní elektroinstalační přístroje Mulier se instalují pod omítku do běžných elektroinstalačních krabic s úchyty. Minimální vzdálenost středů instalačních krabic je 94mm.

Zapojení a upevnění přístroje:

Odpojte elektrický obvod– shoďte jističe (raději všechny), pokud budete na chalupě nebo u babičky odšroubujte pojistky. Zajistěte, aby nikdo elektrický obvod zase nezapojil. Vyzkoušejte zkoušečkou jestli je elektrický obvod opravdu odpojený. Svorky strojku jsou šroubové určené pro tuhé plné a slaněné vodiče o průřezu 1,5 – 2,5mm2. Při montáži dbejte na dostatečné utažení vodiče ve svorce a řádně ho překontrolujte. Následně vložte zapojený strojek do elektroinstalační krabice (dbejte na správné skládání vodičů, aby nedošlo k jejich uvolnění) a upevněte šrouby s plochou hlavou. Horní hranu strojku přeměřte vodováhou. Zajistíte tím správný design domovního přístroje po montáži krytu – bude rovně. Příklady zapojení najdete na obrázku níže.

Montáž a demontáž porcelánového krytu zásuvky Mulier:

Součást balení:

1. Rámeček zásuvky – na obrázku č. 1 2. Vnitřek zásuvky s upevňovacím šroubkem a dorazem – na obrázku č.2 3. Přístroj zásuvky – na obrázku č.3 4. Návod, který právě čtete obr. 1 obr. 2 obr. 3 Montáž krytu vyžaduje rovnou dosedací plochu nejlépe vymalovanou stěnu. Pro utažení šroubů krytu nepožívejte vyšší utahovací moment než 0,2Nm.

Návod k instalaci porcelánového krytu zásuvky Mulier:

1. Připravte si plochý šroubovák (hladký – ne křížový), není součástí balení – nevešel se tam. 2. Vezměte rámeček zásuvky – obrázek 1 a přiložte na stěnu tak, aby byl přístroj uprostřed, ať kovové rohy po dotažení kvalitně zapadnou do stabilizačních růžků v keramickém rámečku. Pozor rámeček na přístroji samostatně nedrží. 3. Vezměte vnitřek zásuvky – obrázek 2 a vložte ho do rámečku největším otvorem pro nulový kolík (to je ten co čouhá ze zásuvky) nahoru tak, aby seděly všechny otvory přesně na sebe – je to jednoduché. 4. Nyní připravený šroubek lehce utáhněte. Zásuvku doštelujte, ať jsou mezery mezi díly stejnoměrné a následně šroubek dotáhněte. Pozor – kryt zásuvky je velice tvrdý, ale křehký. Při utahování je třeba dbát maximální opatrnosti a nepřetáhnout ji, aby nepraskla. Maximální utahovací moment nesmí překročit 0,2Nm. Zásuvku používejte pouze pro vidlice k tomu určené – 2p+PE 230V. Nezasouvejte do ní jiné předměty. Demontáž zásuvky provádějte odšroubováním krytu od přístroje a sejmutím rámečku.

Návod k instalaci porcelánového krytu spínače a dvoj spínače

Mulier: Součást balení: 1. Rámeček spínače– na obrázku č. 1 2. Kryt tlačítka s upevňovacími šroubky a dorazy – na obrázku č.2 3. Přístroj spínače s tlačítkem/tlačítky – na obrázku č.3 4. Návod, který právě čtete obr.1 obr.2 obr.3 1. Připravte si plochý šroubovák (hladký – ne křížový) není součástí balení – nevešel se tam. 2. Vezměte rámeček spínače – obrázek 1 a přiložte na stěnu tak, aby byl přístroj uprostřed, ať kovové rohy po dotažení kvalitně zapadnou do stabilizačních růžků v keramickém rámečku. Pozor rámeček na přístroji samostatně nedrží. 3. Tlačítko/tlačítka spínače jsou součástí přístroje. 4. Vezměte kryt tlačítka – obrázek 2 a vložte ho do rámečku tak, ať jsou otvory pro šroubky vodorovně a sedí na otvory pro šroubky ve strojku spínače – je to jednoduché. 5. Nyní jeden z připravených šroubků lehce utáhněte. Následně utáhněte i druhý šroubek. Spínač docelujte tak, ať jsou mezery mezi díly stejnoměrné a následně šroubky dotáhněte. Pozor!!–kryt spínače je velice tvrdý, ale křehký. Při utahování je třeba dbát maximální opatrnosti a vypínač nepřetáhnout, aby nepraskl. Maximální utahovací moment nesmí překročit 0,2Nm. Demontáž spínače a dvoj spínače provádějte odšroubováním krytu od přístroje a sejmutím rámečku. V případě potřeby lze pro dorovnání výšky vzhledem k nerovnostem zdi odebrat středové těsnění mezi rámečkem a tělěm.

Údržba elektronických přístrojů vypínačů a zásuvek z porcelánu:

Elektrické části (přístroj) elektroinstalačních domovních přístrojů údržbu nevyžaduje. Porcelánové kryty ošetřujte prachovkou, nebo běžnými domácími přípravky na mytí nádobí, mírně vlhkým hadrem, nejlépe po odpojení od napětí.

Likvidace:

Pokud by někdo při rekonstrukci, nebo z jakéhokoli důvodu chtěl vyhodit celé nepoškozené kryty prosím pošlete nám je, vyrábíme je ručně. Pokud se vám kryt mechanicky rozbije a budete potřebovat další, pošlete nám střepy - všechny. Poskytneme vám 30% slevu na nákup náhradního kusu. Porcelánový kryt výrobku je zařazen v katalogu odpadů jako keramické zboží, cihly, tašky a staviva po tepelném zpracování pod číslem 101208. Plastové části výrobku jsou zařazeny v katalogu odpadů jako plastový odpad, kategorie ostatní odpad pod číslem 070213. Plastové části ukládejte do nádob na tříděný komunální odpad k recyklaci – PLASTY. Mosazné části výrobku jsou zařazeny v katalogu odpadů jako měď, bronz mosaz, kategorie stavební a demoliční odpady pod číslem 170401. Obal výrobku je zařazen v katalogu odpadů jako papír, lepenka, kategorie komunální odpady pod číslem 200101. Obal ukládejte do nádob na tříděný komunální odpad k recyklaci – PAPÍR. Ostatní části výrobku jsou zařazeny v katalogu odpadů jako směsný komunální odpad, kategorie ostatní odpad. Obal ukládejte do nádob pro směsný komunální odpad – běžná popelnice.

V úctě za Mulier David Richtr Obchod vedoucí