Návod pro domovní elektroinstalační přístroje Mulier

Přístroje Mulier se montují do běžných elektroinstalačních krabic. Detailní informace o přípravě elektroinstalačních krabic, certifikace a další důležité informace naleznete níže. Návod pro tisk v PDF stahujte zde.

Druhy přístrojů:

Dodáváme pro všechny modelové řady i barvy.

 

 

TIP - Momentový šroubovák 

Momentový šroubovák Würth pro správný utahovací moment porcelánových vypínačů a zásuvek 0,25Nm. Lze objednat k vašemu nákupu porcelánových vypínačů a zásuvek Mulier.

 

Důležitá upozornění

Domovní elektroinstalační přístroje Mulier:

Může instalovat pouze osoba s odpovídající elektrotechnickou kvalifikací.

Pracují s životu nebezpečným napětím 220-250 V AC.

Jsou vyrobeny z porcelánu, který je velice tvrdý a věčný, ale křehký. Dbejte proto opatrnosti při manipulaci a instalaci.

Jakékoli úpravy jsou z důvodu bezpečnosti přístrojů zakázány.

Nepoužívejte je k jiným účelům, nebo pro jiná napětí, než je určeno.

K montáži porcelánových krytů nepoužívejte aku šroubovák, utahujte maximálně momentem 0,25Nm. Momentový šroubovák lze objednat k vašemu nákupu porcelánových vypínačů a zásuvek Mulier.

Je zakázáno používat je na místech prašných, vlhkých, nebo kde může dojít k přímému styku s vodou. Přístroje mají krytí IP20.

Jednotlivé díly mezi sebou neměňte ani neotáčejte, jednotlivé kusy jsou pasovány přímo na sebe.

Před zahájením montáže či demontáže musí být vždy elektrický obvod odpojený od napájení. To vždy prověřte zkoušečkou či jiným nástrojem. Zamezte také možnosti zapojení obvodu třetí osobou, např. manželkou.

 

Certifikace

Vypínače a zásuvky vyráběné v naší dílně jsou elektroinstlační přístroje. Máte je v ruce doma skoro nejčastěji ze všech věcí. Proto dbáme na kvalitu jejich užívání. Na jejich bezpečnost dohlíží EZÚ.  Mulier výrobky jsou schváleny a certifikovány pro prodej v EU. Kopie certifikátů vydáváme na požádání.

 

Údržba přístrojů

Elektrické části (přístroj) elektroinstalačních domovních přístrojů údržbu nevyžadují. Porcelánové kryty ošetřujeme běžnými domácími přípravky, téměř suchým hadrem, nejlépe po odpojení od napětí. Záhyby a tvary se nejlépe čistí obyčejným malým štětcem, který použijeme jako prachovku.

 

Servis

Případnou opravu nebo úpravu smí provádět pouze osoba s příslušnou kvalifikací. Veškeré elektronické součásti jsou vyměnitelné. Naše produkty mají stále stejnou konstrukci i většinu barev. Dokážeme je kvalitně servisovat, měnit a dodat jakékoli jejich části. Pro případnou opravu či úpravu elektro přístroje nebo dodání nového porcelánového dílu nás kontaktujte.

 

Likvidace

Pokud by někdo při rekonstrukci nebo z jakéhokoliv důvodu chtěl vyhodit naše elektroinstalačních přístroje, prosím pošlete nám je, vyrábíme je ručně. Porcelánový kryt výrobku je zařazen v katalogu odpadů jako keramické zboží, cihly, tašky a staviva po tepelném zpracování pod číslem 101208. Plastové části výrobku jsou zařazeny v katalogu odpadů jako plastový odpad, kategorie ostatní odpad pod číslem 070213. Plastové části ukládejte do nádob na tříděný komunální odpad k recyklaci – PLASTY. Mosazné části výrobku jsou zařazeny v katalogu odpadů jako měď, bronz, mosaz, kategorie stavební a demoliční odpady pod číslem 170401. Obal výrobku je zařazen v katalogu odpadů jako papír, lepenka, kategorie komunální odpady pod číslem 200101. Obal ukládejte do nádob na tříděný komunální odpad k recyklaci – PAPÍR. Ostatní části výrobku jsou zařazeny v katalogu odpadů jako směsný komunální odpad, kategorie ostatní odpad. Obal ukládejte do nádob pro směsný komunální odpad – běžná popelnice.

 

Kontakty